image2 image3 image1

DORADZTWO, EKSPERTYZY, NADZORY BUDOWLANE

W naszej ofercie znajdą Państwo:

  • ekspertyzy budowlane wraz z opracowaniem pełnej dokumentacji technicznej i zaleceniami naprawczymi,
  • opinie techniczne wraz z wnioskami,
  • kompleksowe nadzory budowlane inwestycji nowych, remontowanych, przebudowywanych oraz modernizowanych. Przygotowanie i opracowanie wymaganej w tym celu dokumentacji technicznej,
  • kompleksowa obsługa techniczna Wspólnot Mieszkaniowych oraz firm Zarządzających Nieruchomościami,
  • opracowanie i wdrażanie zaleceń dotyczących wymogów bezpieczeństwa użytkowników zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury o warunkach technicznych jakim powinny odpowiadać budynki,
  • okresowe roczne i pięcioletnie kontrole stanu technicznego budynków zgodnie z obowiązującymi przepisami wraz z pełną dokumentacją fotograficzną oraz pakietem zaleceń pokontrolnych i naprawczych.

Stale współpracujemy z innymi profesjonalistami:

  • Pracownia Konstrukcji Budowlano-Inżynieryjnych PKBI,
  • Firma A&Z  Projekt,
  • Firma Serwis Urządzeń Grzewczych MM,
  • Firma budowlana MARBUD – Mariusz Akacki

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z naszą galerią.